Šokio žingsniu: Kolūkio pirmininkas

Kartojant žaidimo dainos žodžius, merginos pasileidžia rankomis, pasisuka per dešinį petį veidu į išorę, vėl susikabindamos rankomis sudaro išvirkščią ratelį apie pirmininką ir eina priešinga kryptimi negu anksčiau (dabar merginos ratelį suka laikrodžio rodyklės kryptimi).

Tuo metu vyrai tokiu pat būdu grįžta atgal į savo vietas, tik, šį kartą prasilenkiant, arčiau merginų ratelio eina antrojo aštuonetuko vyrai, o toliau pirmojo.

Pirmininkas tebestovi viduryje. Pabaigoje (žodžiai: „pašokdink, pašokdinki vidury ratelio”) pirmininkas kaire ranka ima už dešinės rankos 2-ąją merginą ir atveda ją į centrą. Atvedęs į centrą, susikabina su ja polkai. Likusios merginos paskutiniais žingsniais prieina prie savo vyrų jiems iš dešinės pusės,  pasisuka per dešinį petį veidu į centrą ir kartu su vyrais sudaro pusratį. Pirmininko mergina (4 nr.) laikinai sudaro porą su traktorininku (3 nr.). Pusratyje visi susikabinę rankomis paprastai žemai. Pusratį reikia sudaryti kiek galima didesnį.

Polka.

Pirmininkas šoka polką su pasirinktąja mergina, visą laiką abu smagiai sukdamiesi j dešinę pusę pusračio centre vienoje vietoje. Visi kiti žaidėjai, susikabinę rankomis, eina aštuonis žingsnius į priekį (3 pieš.), paskui atgal. Į centrą reikia sueiti kiek galima glaudžiau, taip, kad žaidėjai vienas kitą liestų pečiais, o atgal pusratį padidinti tiek, kad rankos būtų ištiestos.

Polką kartojant, viduryje esančioji pora sukasi į priešingą pusę; o kiti žaidėjai eina aštuonis žingsnius dar kartą į prieki (pusrati sumažina) ir dar kartą atgal (pusratį padidina).  Kraštiniai pusračio žaidėjai paskutinį kartą atgal eina tik po keturis žingsnius, likusiais keturiais žingsniais scenos priekyje suartėja, ir vėl visi sudaro bendrą ratelį veidu į centrą. Pirmininkas atsisveikina su išvestąja į ratelio vidurį mergina, ją palieka, o pats įsijungia į bendrą ratelį, atsistodamas savo merginai iš kairės pusės (tarp traktorininko ir savo merginos). Tokiu būdu dabar atsiranda du vyrai greta.

Bendras ratelis į dešinę apie likusią viduryje merginą. Dvidešimčia žingsnių ratelį reikia apsukti vieną kartą. Paukštininkė kukliai vaikšto ratelio viduryje, eidama priešinga kryptimi.  Jos rankos už sijono. Pabaigoje keturiais paprastaisiais žingsniais į vidurį sueina vyrai ir sudaro ratelį veidu į centrą apie paukštininkę, o šonuose lieka merginos, kurios susikabina rankomis virš alkūnių taip, kaip T posme vyrai. Kairėje pusėje — pirmojo aštuonetuko trys merginos, o dešinėje — antrojo aštuonetuko visos keturios merginos. Kraštinių merginų laisvosios rankos už sijonų.

Susikabinę rankomis, vyrai eina rateliu į dešinę pusę apie paukštininkę, kuri tuo metu stovi centre ir akimis seka praeinančius vyrus, lyg ieškodama, kurį pasirinkti.

Tuo metu merginos už vyrų ratelio (gilumoje) grandinėlėmis pasikeičia vietomis taip, kaip anksčiau pasikeitė vyrai (4 pieš.).

Kartojant žaidimo dainos žodžius, merginos grandinėlėmis grįžta atgal į savo vietas, o vyrai, apsisukę per dešinį petį, suka išvirkščią ratelį priešinga kryptimi. Pabaigoje paukštininkė paima už rankos savo šokėją (3 nr.), atsiveda į ratelio centrą ir susikabina su juo polkai. Likusieji vyrai prie savo merginų paskutiniais keliais žingsniais prieina taip, kad jos būtų iš dešinės pusės. Kiekvieno aštuonetuko žaidėjai susikabina krepšeliu rankomis pro priekį.

Šokių bateliai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Patiko? Pasidalink