Pagrindinių vandentiekio sistemos elemento darbo režimo įvertinimas

Vandentiekio schemose, kurios pavaizduotos brėžiniuose, yra nurodytas tik galimas pagrindinių vandentiekio sistemos elementų situacinis išdėstymas. Atskirų įrenginių apimtis siurblių skaičius ir jų galingumas, rezervuarams ir vandentiekio bokštų talpa, reikalingas jų aukštis, vandentiekio tinklų vamzdžių skersmenys ir kt. yra apskaičiuojami ne tik pagal tiekiamą vandens kiekį, bet ir atsižvelgiant į jų bendro darbo. technologinį režimą. Kiekvienas pagrindinis bet kurios vandentiekio schemos įrenginys visada dirba glaudžiame kontakte su kitais, jam artimais įrenginiais, ir dažnai nuo visų tų įrenginių suderinto technologinio darbo režimo priklauso jų apimtis.

Iš pavaizduotos schemos matyti, kad pirmojo pakelimo siurblių stoties siurbliai turi tarpusavio ryšį su vandens ėmimo bei surinkimo ir vandens gerinimo įrenginiais. Pastarųjų įrenginių matmenys (apimtis) priklauso nuo to vandens kuris pro juos praeina per laiko vienetą; tas kiekis bus tuo mažesnis, kuo daugiau valandų per parą dirbs šie įrenginiai.

Norint, kad jų statyba pigiau kainuotų, reikia pirmojo pakėlimo siurbliams per parą dirbti kiek galima daugiau valandų. Didesniuose vandentiekiuose yra racionalu ir ekonomiška, kad pirmo pakėlimo siurbliai, taip pat vandens ėmimo, surinkimo ir gerinimo įrenginiai dirbtų ištisą parą. Kitais atvejais, projektuojant mažesnes apimties vandentiekius, pirmojo pakėlimo siurblių, kartu ir kitų įrenginių, darbo laikas nustatomas, remiantis techniniu ekonominiu skaičiavimų duomenimis.

Švaraus vandens surinkimo rezervuarą apriboja pirmojo pakėlimo siurbliai ir antrojo pakėlimo siurbliai. Vandens patekimas į rezervuarą iš vandens gerinimo įrenginių priklausys nuo pirmojo pakėlimo siurblių darbo režimo, o vandens ėmimą iš jo sąlygos atitinkamas antrojo pakėlimo siurbliu darbo režimas. Vadinasi, švaraus vandens surinkimo rezervuare,— jeigu vandentiekio schemoje jis statomas,– privalo būti tam tikras reguliuojantis vandens kiekis, kuris gali būti lengvai nustatytas, derinant pirmojo pakėlimo siurblių vandens tiekimo kreivę antrojo pakėlimo siurblių vandens ėmimo bei tiekimo kreive.

Antrojo pakėlimo siurblių paskirtis yra betarpiškai tiekti miesto ar gyvenvietės poreikiams vandenį su tokiu darbo režimu, kuris atitiktų vandens vartotojų valandinį režimą per parą. Kaip jau anksčiau buvo išaiškinta, per parą vandens suvartojama labai nevienodai, todėl ne tik neracionalu ir dažnai neekonomiška, bet ir techniškai eksploataciniu požiūriu neįmanoma antrojo pakėlimo siurblių darbo režimą suderinti (sutapdinti) su vandens suvartojimo kreive.

Projektuojant šiuolaikinių miestų ar gyvenviečių vandentiekius, dėl anksčiau minetų priežasčių antrojo pakėlimo siurblių darbo režimas per parą gali būti imamas įvairus. Priklausomai nuo vandeniu aprūpinamo objekto dydžio antrojo pakėlimo siurbliai dirbti nuo 7 iki 24 val. per parą. Atitinkamomis jų darbo valandomis vienodo vandens tiekimo skirtingi koordinačių pakopų paprastai gali būti imama. nuo vienos iki trijų.

Lengva suprasti, kad dėl atitinkamai priimto nevienodo nesuderinto vandens suvartojimo ir antrojo pakėlimo siurblių darbo režimo būtina įrengti vandentiekio bokštą suvartojamo ir tiekiamo vandens nesutapimams kompensuoti.

Iš šių nurodymų aišku, kad visas reikalingas vandens kiekis nevienodam vandens tiekimui ir suvartojimui išlyginti gali būti atitinkamai paskirstytas tarp švaraus vandens surinkimo rezervuaro ir vandentiekio bokšto. Priartinus antrojo pakėlimo siurblių darbą prie vandens suvartojimo kreives, galima gauti mažesnį vandentiekio bokšte įrengto bako tūrį ir kartu didesnę švaraus vandens surinkimo rezervuaro talpą, ir atvirkščiai.

Nuotekų valymo įrenginiai kainos

Patiko? Pasidalink