Vairuotojai turi žinoti paprasčiausius pirmosios pagalbos teikimo būdus

Pirmoji medicininė pagalba turi baigtis kvalifikuota medicinine pagalba, kurią reikia suteikti kiek galima anksčiau. Jeigu į nelaimės vietą dėl kokių nors priežasčių negalima iškviesti greitosios medicininės pagalbos automobilio (arti nėra didesnės gyvenvietės, telefono ryšio), tai nukentėjusįjį reikia vežti į artimiausią gydymo įstaigą pakeliui važiuojančiais automobiliais. Jeigu tai sunkvežimis, tai ant jo kėbulo grindų dedama šiaudai, šieno arba storu sluoksniu plonų šakelių ir uždengiama brezentu, ant kurio guldomas nukentėjusis arčiau priekinės kėbulo dalies šiek tiek pakelta galva. Bet koks kratymas važiuojant neigiamai veikia nukentėjusįjį.

Visi vairuotojai turi žinoti paprasčiausius pirmosios pagalbos teikimo būdus nukentėjusiems eismo nelaimėse, nes kartais žmonių gyvybė priklauso nuo to, ar moka vairuotojas suteikti pirmąją pagalbą.

Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad vairuotojo — nelaimės kaltininko – bausmės griežtumas tam tikru mastu priklauso nuo to, gyvens žmogus ar ne.

Autotransporto įmonių praktiniuose užsiėmimuose vairuotojai turi rūpestingai išnagrinėti pirmosios pagalbos teikimo būdus įvairių eismo nelaimėse patirtų traumų atvejais. Asmenys, norintieji gauti teises automobiliui vairuoti (profesionalai arba mėgėjai), turi pristatyti įrodymą (pažymą, diplomą), kad jie moka suteikti pirmąją pagalbą patyrusiam, traumą. To reikalaujama nuo 1969 m. rugpjūčio 1 d, VFR, nuo 1973 tn. spalio 1 d. Austrijoje ir kai kuriose kitose šalyse.

„Kelių eismo taisyklėse” (27.2.44 p.), draudžiama, eksploatuoti nebėgines transporto priemones, jeigu autobuse, lengvajame automobilyje ir sunkvežimyje nėra medicininės vaistinėlės ir gesintuvo; motocikle su priekaba — medicininės vaistinėlės. „Kelių eismo taisyklės” taip pat įpareigoja įmonių bei organizacijų vadovus ir asmenis, kurie yra atsakingi už transporto priemonių eksploatavimą, apmokyti vairuotojus suteikti pirmąją medicininę pagalbą nukentėjusiems eismo nelaimėse.

Automobilio vaistinėlė — tai minimalus rinkinys medicininių priemonių, kurios yra reikalingos pirmajai pagalbai suteikti nukentėjusiems eismo nelaimėje.

AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS KLAIPĖDOJE

Automobilio vaistinėlę svarbu ne tik teisingai sukomplektuoti ir laikyti vairuotojo kabinoje, bet ir mokėti ja naudotis, suteikiant pirmąją medicininę pagalbą. Vaistinėlės medicininės priemonės turi būti naudojamos tik pagal tiesioginę paskirtį.

Suteikdami pirmąją pagalbą nukentėjusiems eismo nelaimėje, mes kovojame už patį brangiausią — žmogaus gyvybę ir sveikatą. Rūpinimasis žmogaus sveikata yra visų saugaus eismo ir jo organizavimo priemonių pagrindas; tai matyti ir iš įvairių mokslo šakų pagrindinių nuostatų, kurie nagrinėja automobilių vairuotojų darbo ypatumus.

Šaltinis: medicininės patikros

Patiko? Pasidalink