Vairuotojo reakcijos trukmė

Jeigu mūsų automobilio stabdžiai mažiau efektyvūs už priekyje važiuojančiojo, mes, atsižvelgę į šią aplinkybę, padidiname atstumą iki jo.

Šį atstumą galima nustatyti tokiu būdu. „Stop” signalas įtaisytas taip, kad užsidega maždaug 0,5 s anksčiau, negu pradeda veikti stabdžiai. Vadinasi, vairuotojui, pamačiusiam įjungtą priekyje važiuojančio automobilio „stop” signalą, lieka tik 0,5 s iki to momento, kai jis sumažins greitį.

Vairuotojo reakcijos normali trukmė sudaro vidutiniškai apie 0,5 s. Be to, dar 0,5 s reikia kojai perkelti ant stabdžio pedalo, jį nuspausti ir automobilio stabdžių mechanizmui pradėti veikti. Vadinasi, priekyje važiuojančio automobilio stabdymas po „stop” signalo įjungimo prasidės 0,5 s anksčiau, negu už jo važiuojančio automobilio.

Dabar iš viso to, kas buvo pasakyta, padarykime atitinkamą išvadą. Nuo priekinio automobilio reikia laikytis tokio atstumo, kurį galima nuvažiuoti per 0,5 s (nedaug pridėjus saugumo sumetimais). Šis atstumas, žinoma, priklauso nuo automobilio greičio. Pavyzdžiui, kai greitis 30 km/h, atstumas iki priekinio automobilio sudarys apie 4,5 m; kai greitis 40 km/h — apie 6 m; kai greitis 80 km/h — apie 12 m, o kai greitis 100 km/h — ne mažiau kaip 15 m.

Tačiau dar yra nedidelis „bet”. Mes darėme prielaidą, kad vairuotojo reakcijos trukmė sudaro apie 0,5 s. Tačiau šis laikas keletą kartų padidėja, kai vairuotojas pavargęs, mieguistas arba susimąstęs, kai važiuoja blogu oru ir šaltyje, kai jam karšta, kai vairuoja naktį ir rūke. Todėl visada privalu žinoti, kad reakcijos trukmė gali padidėti, ir, susidarius nepalankioms sąlygoms, atitinkamai padidinti atstumą iki priekinio automobilio.

Vairuotojų tarpe paplitusi nuomonė, kad atstumas nuo priekyje važiuojančio automobilio, išreikštas metrais, savo skaitmenine reikšme turi būti lygus automobilio greičiui, išreikštam kilometrais per valandą. Vadinasi, kai greitis 10 km/h, laikomasi 10 m atstumo, kai greitis 50 km/h 50 m. Visiškai aišku, kad toks atstumo padidinimas būtų žalingas intensyviam eismui, ypač mieste, kur automobiliai be reikalo užimtų per daug vietos važiuojamojoje kelio dalyje.

Žinoma, vairuotojas gali laikytis tokio atstumo nuo priekyje važiuojančio automobilio kelyje, kur nedidelis eismas, nes ten negalioja efektyvaus vietos ant kelio išnaudojimo principas.

Paslaugos: automobilių supirkimas Šiauliuose

Info:  Alyvos ir degalų atsarga

Patiko? Pasidalink